Antalya Arabulucu | Antalya Avukat | EFE Hukuk Bürosu

Antalya Arabulucu

Müvekillerimize karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıklarda en etkili hizmeti doğru şekilde sunarken hukuktaki gelişmeleri ve yeni yasal düzenlemeleri takip ederek hukuki alanda uygulamaktayız.

Antalya Avukat | Antalya Arabuluculuk |EFE HUKUK

Çalışma Alanları

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 1

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 2

Ceza Avukatı

Ceza Hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 3

Miras Avukatı

Miras Hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 4

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 1

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 4

Bilişim Suçları

Bilişim Suçları ve siber suçlar alanında uzman avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 7

Tüketici Avukatı

Tüketici hakları ve sorunlarınız için yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 8

Aile ve Boşanma

Aile Hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 7

İcra Avukatı

İcra ve Takip alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 1

AYM Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru hizmeti veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 4

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

Çalışma Alanları | Antalya Arabuluculuk 7

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza davaları alanında hizmet veren Avukatlarımız ile yanınızdayız.

“Hukuki alanda her konuda bize danışmaktan çekinmeyin.“

Vekaletname Nasıl Verilir ?

Vekaletname Çeşitleri

Ülkemizde Vekaletname Noter aracılığıyla verilir. Vekalet verecek olan kişiler  vekalet verilecek olan avukatın bilgilerini ve kimliğini yanında bulundurulmalıdr. Daha sonra vekalet verecek olan şahsa hangi konularda vekalet verecek olduğu sorulur ve vekalet verilecek olan konular tek tek eklenir. Ardından hazırlanan sözleşme vekalet verecek olan şahsa imzalatılarak birer nüshası noterde kalmak üzere verilir.

– Genel Vekaletname
– Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname
– Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname
– Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname
– Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname
– Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekaletname
– İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname
– Şirketler tarafından verilen vekaletname
– Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname

Arabuluculuk Nedir ?

Antalya Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. Ancak, uyuşmazlık konusu aile hukukuna ilişkin ise bu işlemler aynı usulle belirlenecek aile mahkemesince ve duruşmalı olarak yapılacaktır. Eğer, davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa gidilmiş ise, kuşkusuz ki yukarıdaki iş ve işlemler davaya bakan mahkemece yerine getirilecektir.

Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir.

 

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top