Aile Hukuku – Antalya Boşanma Avukatı

Antalya Boşanma Avukatı olan EFE Hukuk Bürosunda Aile hukuku avukatlığı alanında olan tüm sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

 

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yeralan bir hukuk dalıdır.

Hukuk büromuzda, Türkiye sınırları içerisindeki Türk ve yabancı müvekkillerimize Aile ve Boşanma Hukuku alanında ve yurtdışında açılmış ve kesinleşmiş bulunan davalarının tanınması ve tenfizi aşamasında danışmanlık ve dava temsil hizmeti sunulmaktadır.

Aile ve Boşanma Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Evlenme işleminin iptali davaları,
 • Ailenin korunması davaları,
 • Nişan bozulması davaları,
 • Mal paylaşımından kaynaklı  davalar 
 • Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,
 • Nafaka davaları ( nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası v.s.),
 • Eş yararına nafaka ( tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
 • Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,
 • Yardım Nafakası davaları,
 • Boşanma davası ve ayrılık davası
 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Nafaka davaları
 • Velayet ve vesayet davaları
 • Mal ayrılığı mal rejimleri, Mal ortaklığı, Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları ile ilgili davalar
 • Yurtdışında açılmış ve kesinleşmiş bulunan davaların tanınması ve tenfizi davası
 • Evlilik öncesi anlaşmalar, evlilik sonrası hazırlanan sözleşmeler
 • Kadın için bekleme süresinin kaldırılması,
 • Evlenme izni ile ilgili davalar
 • Soybağının reddi davası
 • Soybağının tashihi ve babalık davaları
 • Evlat edinme izin davası

Aile hukuku nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık gibi temel aile meselelerini içerir.

Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, yapay döllenme, çocuk istismarı ve çocuk kaçırma gibi kadın hakları ya da çocuk hakları kapsamında ele alınan konular gerek uluslararası sözleşmelerde gerek iç hukukta özel olarak düzenlenmektedir.

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanununda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Ayrıca aile mahkemesi yargıçlarının atamasında da aile hukuku konusunda uzman olup olmadığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılarak bu nitelikleri taşıyan kişiler atamada yeğlenir.