Antalya Boşanma Avukatı – Aile Hukuku

Antalya boşanma avukatı; evlilik birliğinin sona erdirilmesi talebiyle görev – yetki sahibi mahkemede açılan boşanma davalarında davalı ya da davacı tarafın vekaletini üstlenen, bu süreçte hukuki yardım sağlamak suretiyle müvekkilinin hukukunu ve menfaatini koruma altına alan aile hukuku uzmanıdır. Aile hukuku; kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “İkinci Kitap” başlığında düzenlenen hukuk dalıdır.

Evlilik birliğinden beklenen yararın, mutluluğun ve huzurun elde edilmediği, eşler arasındaki sevgi, saygı ve güven ilişkisinin yitirildiği, evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığı durumlarda eşler, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle resmen ayrılmak isteyebilir. Hukuk bilgisi, birikimi ve tekniği gerektiren boşanma davalarında hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle telafisi güç hukuki ve maddi kayıplar yaşamamak adına deneyimli bir Antalya boşanma avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Tıpkı evlilik gibi son derece doğal olan boşanma, sosyal bir olgu olduğu kadar hukuki bir hadisedir. Eşler, ancak hukuk düzeninin öngördüğü kurallar dahilinde boşanabilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde hukuki yardım almak, sürecin müspet yönde seyri ve tamamlanması adına son derece mühimdir. Antalya boşanma avukatı, hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermek ve bu sayede müvekkillerinin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamasına mani olmak amacıyla özenli, çok yönlü ve kapsamlı bir hukuk yardımı sağlar.

Antalya Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Türk hukuk düzeni; anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı boşanma davası düzenlemiştir. Buna göre eşler, ya anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası açarak evlilik birliğini sona erdirebilir. Tarafların her ikisinin de boşanmak istediği, boşanmanın mali sonuçlarında mutabık kaldığı ve çocukların durumu hakkında uzlaşma sağladığı durumlarda, boşanma davası dilekçesine ilave hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolüyle birlikte anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli boşanma davasına kıyasla birçok noktada önemli avantajlar sağlayan anlaşmalı boşanma davasının en önemli avantajı, tek celsede boşanma imkanı sunmasıdır. Ancak, her anlaşmalı boşanma davasında mutlak surette tek celsede boşanma kararı verileceği yönünde bir çıkarım yapılmamalıdır. Davanın tek duruşmada verilecek boşanma kararıyla karara bağlanması adına, emsal davalarla deneyim kazanmış bir Antalya anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak son derece doğru bir yaklaşım olacaktır.

Antalya Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası; eşlerin ortak boşanma iradesi gösterememesi veya boşanmanın sonuçlarında uzlaşı sağlayamaması, çekişmeye düşmesi halinde açılan boşanma davasıdır. 4721 sayılı Kanunda düzenleme alanı boşan boşanma sebeplerine dayanarak açılan çekişmeli boşanma davası eşler ve bilhassa çocuklar için oldukça ağır yıpratıcıları etkileri de beraberinde getirir. Süre itibariyle de anlaşmalı boşanma davasına kıyasla daha uzun süren bu davada uzman yardımı almak oldukça mühimdir.

Antalya çekişmeli boşanma avukatı; eşler ve özellikle çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri bulunan çekişmeli boşanma davası sürecinin kısa zamanda ve etkilerin en aza indirgenerek rahat bir biçimde atlatılması, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına hukuki yardım sağlar. Bilhassa ileri sürülen iddiaların ispatı amacıyla elverişli ve hukuka uygun ispat araçlarının kullanılması, etkin bir savunma yapılması noktasında hayli kritik bir görev icra eder. Çekişmeli boşanma davasının temellendirileceği boşanmanın özel sebepleri;

  • Zina (Aldatma) | TMK m. 161
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış | TMK m. 162
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme | TMK m. 163
  • Terk | TMK m. 164
  • Akıl Hastalığı | TMK m. 165
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top