Family Law – Antalya

Family Law – Antalya

 

Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.

Türkiye’de aile hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda “İkinci Kitap”ta düzenlenmiştir. Aile kurumu ayrıca Ceza Hukuku’nun koruması altındadır.

Türkiye’de 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunundan iktibas yoluyla kabul edilen Türk Medeni Kanunu, aile anlayışında kadın erkek eşitliği benimsenmiş ve hukuk sisteminde aile, devleti ilgilendiren sosyal bir kurum olarak belirlenmiştir. Tek eşle evlilik ve evliliğin resmi memur önünde yapılması zorunluluğu, boşanmanın hakim kararına bağlı olması, çocukların gözetiminin ana-babanın ortak sorumluluğuna bırakılması mirasta kadın ve erkeğe eşit hisselerin tanınması olmak üzere esaslı bir sistem mevcuttur

Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesinin birinci fıkrasında 2011 yılında yapılan değişiklik ile kadın erkek eşitliği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı amaçla 1982 Anayasasının aile kurumunu hakkındaki 41. maddesi şu şekilde düzenlendi: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar”. Aile hayatının gizliliği anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınmıştır.

 

Türkiye’deki tüm aileler nüfus kütüğüne kayıtlıdır. Bir ailenin yapısındaki her değişiklikten sonra bunun Türk makamlarına belirtilmesi gerekir.

Türkiye’de evlendikten sonra  nüfus kütüğüne bildirmeniz gerekmektedir. Boşanma durumunda  , nüfus kütüğüne bildirilmesi için bir Türk mahkemesi kararına ihtiyacınız olacak  .

Eşler başka bir ülkede boşanırlar ve orada mahkeme kararı alırlarsa, boşanma Türkiye’de tanınmaz. Yabancı boşanma davalarının tanınması için bir prosedür başlatmanız gerekir  .

Bu durumda Türkiye’de boşanma işlemleri başlatılmıştır. Bir Türk avukata vekaletname vermeniz gerekir.

Herkese açık veya kapılar kapalı olarak gerçekleşecek açık bir duruşmayı seçebilirsiniz. Türk hakim eşlerin barışması için üç yıllık bir süre verebilir. Bu süreden sonra eşler boşanmayı istemeye devam ederlerse hakim mahkeme kararı verir.

Çocukların velayeti

Türkiye’deki aile düzenlemeleri, özellikle ebeveynleri boşanmaya karar verdiğinde çocuklarla ilgili kuralları içermektedir. Velayet ile ilgili kurallar 4721 sayılı Medeni Kanun’da velayet hakkının 18 yaşına gelene kadar anne ve babaya ait olduğunu belirten Kanun’da yer almaktadır.

Boşanırlarsa velayet bunlardan birine verilir. Ebeveynler, 18 yaşına kadar çocuğun yasal temsilcisidir; bu yaştan sonra kendini temsil edecek ve ebeveynlerinin artık onun adına hareket etmesine izin verilmeyecektir.

Çocuğun reşit olmadığı yıllarda anne-babası çocuğa bakmak, eğitmek ve geçimini sağlamakla yükümlüdür. Çocuklar ebeveynlerine ve onların isteklerine saygı duymalıdır ve ebeveynlerinin izni olmadan evden çıkmalarına izin verilmez.

Boşanma söz konusu olduğunda ve çocuğun velayetini hangi ebeveynin alacağına hakim karar vermek zorundaysa, kararı etkileyecek birkaç faktör vardır. Ana faktör, bir ebeveynin çocuğa daha iyi bir yaşam, daha iyi bir eğitim ve yaşam sunma olasılığıdır. Hâkimler, küçük çocuklara bakmayı daha uygun buldukları için velayeti genellikle annelere verirler. Anne çocuğun uygun bir eğitim ve geçimini sağlayamıyorsa velayeti baba alabilir.

 

Aile Hukuku ve Medeni Kanun İçeriği

Türk Medeni Kanununda İkinci Kitap olarak Aile Hukuku düzenlenmiştir.

Genel olarak Medeni Kanunda çekirdek aileyi esas alan hükümler uygulanmıştır. Ancak geniş aile tipi aileler için de çeşitli düzenlemeler mevcuttur.

  • Türk Medeni Kanunundaki İkinci Kitap’ta yer alan bazı bölümlerde Aile Hukuku incelenmiştir. Bu bölümlere ve neleri incelediklerine bakalım.
  • Birinci kısımda evliliğin genel hükümleri, boşanma ve eşler arasında mal rejimi
  • İkinci kısımda soy bağının kuruluşu, nafaka, velayet ve evlat edinme
  • Üçüncü kısımdaysa vesayet düzeni ve bunun yürütülmesi ele alınmıştır.
  • Görüldüğü üzere Türk Medeni Kanunu aile hakkında oldukça kapsamlı hükümler içermektedir

Aile Hukukunda Aile Tiplerine Bakış

Aile Hukuku aile tiplerini birkaç çeşide ayırır ve buna göre hükümler verir. Bu aile tipleri üç çeşittir. Burada bu aile tiplerini listeleyerek inceleyeceğiz.

  • Dar anlamda ailede yalnızca eşler göz önüne alınır. Kanun ilk olarak bu aileyi esas alır.
  • Geniş anlamda aileyse eşlerin aynı sıra çocukların da olduğu ailedir.
  • En geniş anlamda ailedeyse bir aile reisinin etrafında toplanmış kişilerin oluşturduğu aile düzenini ifade eder.

Türkiye’de Aile Hukuku yukarıda saydığımız aile tiplerine göre düzenlenmiştir. Kanunda ilk olarak yalnızca kan ve kayın yoluyla birliktelikler aile olmak için gerekliyken daha sonradan değişiklik yapıldı. 367. Maddede yapılan değişikliğe göre bir aile reisinin etrafında kan bağı ya da kayınlık durumu olmadan da aile olunabiliyor. Kanundaki diğer hükümler de buna göre düzenlendi.

 

Bir Cevap Yazın

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top