Antalya Miras Avukatı – Antalya Miras Hukuku

Antalya miras avukatı, miras hukukuna hakim ve bu alanda yetkin hukukçudur. Antalya miras avukatı; bilhassa miras hukuku olmak üzere, hukukun düzenleme alanına giren bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Miras avukatı, miras hukukuna ilişkin hukuki bilgisini ve müktesebatını, hukuk danışmanlığı veya dava takip hizmeti almak suretiyle kendisinden yardım talep eden kişilerin istifadesine tahsis eder.

Antalya miras avukatı, miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden; vasiyetname, miras sözleşmesi, mirasın reddi, terekenin tespiti, izale – i şuyu, muris muvazaası ve tenkis davası ve diğer miras hukuku işlerinde hukuki destek sağlar. Müvekkilinin en iyi şekilde temsil olunmasını, en kapsamlı danışmanlık hizmetini almasını sağlamak amacıyla özenle hizmet veren Antalya miras avukatı tarafından verilen miras hukuku hizmetlerinden bazıları şunlardır:

  • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) davası,
  • Terekeye ilişkin tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme
  • Mirasta saklı payın korunması davası,
  • Ölünceye kadara bakma sözleşmesi,
  • Mirasta tenkis davası,
  • Mirasta mal paylaşımı,
  • Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine dair davalar.

Miras Avukatı Neden Önemlidir?

Miras avukatı, kişinin ölmesiyle birlikte, geride kalan mal varlığının paylaşımında yaşanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere, miras hukukunun düzenleme alanına giren tüm ihtilaflarda hukuki yardım sağlamak suretiyle en sağlıklı çözümü sunar. Hukuki yardım sağladığı kişinin hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşamaması adına özenle çalışır; hukuki müktesebatı ve hukuk tekniğini kullanarak pratik çözüm yolları belirler ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Miras hukukunda uzman ve yetkin bir avukat ile birlikte çalışmak, bilhassa taşınmaz gibi yüksek maddi değere sahip unsurların söz konusu olduğu miras hukukunda büyük maddi kayıplar, telafisi güç hak ve menfaat kayıpları yaşamamak adına son derece önemli ve en doğru yaklaşımdır. Söz gelişim, miras paylaşımı esnasında genellikle mirastan mal kaçırma gibi hukuk dışı uygulamalar söz konusu olabilir. Mirasta saklı pay sahibi kişilerin yaşadığı bu tür durumların hukuka uygun biçimde çözümlenebilmesi için miras avukatı yardımına başvurmak, oldukça önemlidir.

Antalya Miras Avukatı Ücretleri

Antalya miras avukatı ücretleri söz konusu olduğunda maktu bir ücretlendirmeden söz etmek mümkün değildir. Zira, avukatlık ücretleri; her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarife’sinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla, avukat ve avukat yardımı talep eden kişi arasında serbestçe tayin edilir. Avukatlık ücretine etki edene pek çok faktör bulunur; dosyaya konu uyuşmazlığın vasfı, somut dosyanın özellikleri, koşulları, iş yükü vs. birçok parametre değerlendirilir ve ücretlendirmeye karar verilir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top