Antalya Tazminat Avukatı – Tazminat Hukuku

Antalya Tazminat Avukatı – Tazminat Hukuku

 

Sözleşmelerden yada içtimai hayattaki başka sebeplerden dolayı  uğranan, maddi veya manevi anlamda  görülen zararların  karşılanmasını amaçlayan davalara Tazminat davaları denir.

Mevzu konusu zararlar çeşitlerine göre farklı tazminat türleri ile karşılanır.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,  iş kazası tazminatı, boşanma tazminatı, trafik kazası tazminatı,

destekten yoksun kalma tazminatı, yanlış tedavi ve hatalı ameliyat tazminatı,gibi insanların doğrudan etkilendiği

Araç değer kaybı tazminatı, bankalara açılacak tazminat davaları gibi maddi olarak etkilenilen durumlar da-

bireylerin ihtiyaç duyacağı hukuki destek, Antalya da hizmet veren ofisimizde tazminat avukatları tarafından sunulabilmektedir.

 

Antalya tazminat avukatı olan EFE Hukuk Büromuz, bir çok alanda ki tazminat davalarında uzmanlaşmış bir avukatlara sahip bir bürodur.

Maddi tazminat hesaplama yöntemleri konusunda yapılan çalışmalar ve Yargıtay’ın bu konudaki kararlarının sürekli takibiyle ,

dava neticesinde müvekkilin ne kadar tazminat elde edebileceği % 100’e yakın bir sonuçla tahmin edilebilmektedir.

 

Tazminat hakkına ilişkin davalara konu olan başlıca olaylar;

 

Boşanmada maddi ve manevi tazminat

İş kazası nedeniyle tazminat

İş hukukunda tazminat ( kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı…)

Trafik kazası nedeniyle tazminat

Sağlık Hukukunda Tazminat (malpraktis davaları, yanlış tedavi ve hatalı ameliyat tazminatı)

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

 

İş Kazası Tazminatları |Antalya Tazminat Avukatı

 

Günümüzde ülkemizin ilerleyen sanayi ve büyüyen iş alanları ve bu konuda gerekli yasal düzenleme ve takiplerin yapılmasında ki eksikler –

nedeniyle her yıl yüksek miktarda iş kazaları meydana gelmesine ve bu sebeple çok fazla insanın maddi manevi mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

İş kazaları sebebiyle ortaya çıkan zararların giderilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi tazminat yoluyla mümkün olmaktadır.

İş kazaları durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından ceza davası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rücu davası ve işçinin vefatı durumunda mirasçıları tarafından tazminat davaları açılabilir.

Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu iş kazası tazminatlarında size destek olmaya hazırdır.

 

 

Boşanma Tazminatı | Antalya Tazminat Avukatı

 

MK m.174/2 hükmü ile özel olarak düzenlenen hüküm ile “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,

kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Şartları ;

Boşanmaya Karar Verilmiş Olmalıdır,

Maddi Tazminat Talep Edilmiş Olmalıdır,

Davalı Taraf Boşanmada Kusurlu Olmalıdır,

Maddi Tazminat Talebinde Bulunan Taraf Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olmalıdır,

Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu Boşanma tazminatı konusunda size destek olmaya hazırdır.

 

Araç Değer Kaybı Tazminatı | Antalya Tazminat Avukatı

 

-Kusursuz taraf, karşı tarafın trafik sigortasından değer kaybı tazminatı talep edebilir.

Hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi, gibi tüm evrakların hazır bulunmaları gereklidir

Tazminat tutarı aracın yaşına, kilometresine, hasarın durumuna, değişen parçaya göre değişiklik gösterir.

Tazminat alabilmek için kilometre sınırı yoktur.

Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu araç değer kaybı tazminatı konusunda size destek olmaya hazırdır.

 

Antalya Tazminat Avukatı
Antalya Tazminat Avukatı

 

Kıdem Tazminatı | Antalya Tazminat Avukatı
Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.
Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu bu konuda size destek olmaya hazırdır.

KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET NE KADARDIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken baz alınması gereken ücret kişinin son son 1 aylık/30 günlük ücretidir.

Bununla beraber çalışanın asıl ücretinin yanında ek kazançlar da bu hesaba dahildir.

Kıdem tazminatına dahil olacak esas ücretlerin özellikleri,
Sürekli ya da belli aralıklarla ödenen,
İşçiye bir menfaat sağlamakta olan
Ödenmesi performans, satış, hedef gibi ölçütlere dayanmayan,
Parayla ölçülebilen ücretler olmalıdır.

Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu kıdem tazminatı konusunda size destek olmaya hazırdır.

 

İhbar Tazminatı  | Antalya Tazminat Avukatı

 

İHBAR tazminatı işçinin çalıştığı süreye, aldığı brüt ücrete göre hesaplanır ve ihbar süresi kadar tazminat ödenir

İşveren, ihbardan bulunmadan çalışanı işten çıkartırsa, yasal ihbar süresi kadar ücreti ödemek durumundadır.

Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu ihbar tazminatı konusunda size destek olmaya hazırdır.

 

Sağlık Hukuku Malkpraktis | Antalya Tazminat Avukatı

 

Malpraktis (kötü hekim uygulaması) kavramı,
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde göre şu şekilde tanımlanmıştır:
Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir.
Antalya Tazminat Avukatı olan Efe Hukuk Bürosu Malpraktis konusunda size destek olmaya hazırdır.

 

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Whatsapp Destek Hattı
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Scroll to Top
Scroll to Top