İşçi Hukuku – İşten Atılma Durumları

İş akitleri işveren tarafından haksız bir şekilde fesh edilen (işten atılan) işçilerin hakları nelerdir?

Hakları Nelerdir ?

Nereye başvurmalılar.

 Ne kadar Tazminat alabilirler?