Antalya İcra Avukatı - Antalya İcra Hukuku 1

Antalya İcra Avukatı – Antalya İcra Hukuku

Antalya icra avukatı; icra ve iflas hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada, kendisinden hukuki yardım isteyen kişilere hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. İcra hukukundan kaynaklanan hukuki işlerde usule veya esasa ilişkin bir hata ya da ihmalin sebep olacağı hukuki ve maddi kayıplar dikkate alındığında, deneyimli […]

Antalya İcra Avukatı – Antalya İcra Hukuku Devamı »